СМАРТ СИТИ
Трговско претпријатие за проектирање, инжињеринг, консалтинг и производство
ЧАСОВНИЦИ
Механички будилници
Постојат достапни модели во бела боја, никел и боја на месинг. По договор можни се различни изведби и дизајн на темата на бројчаникот на будилниците (име на фирма, лого итн.). повеќе
Јавни часовници
АД ИНСА во својот производен програм меѓу другото, произведува и јавни часовници кои денес украсуваат плоштади, паркови, станици и пружаат информации за времето. повеќе
Шах - часовници
Механизмот на саатот е сместен во дрвено или пластично куќиште. Како анголен саат рабори доста тихо. Симболите се нагласени така да го олеснуваат прегледот во текот на играта. Копчињата на врвот лесно се достапни и многу се тивки. повеќе
Ѕиден часовник со клатно
Овој часовник поседува дрвено куќиште и quartz механизам кој е поврзан со клатно. повеќе
Лабараториски - TC (Euro time center)
Euro Time Center [ETC] ги покренува традиционалните часовнички системи во кои постои импулсна контрола на споредните саатови како и модерни подесувања на "MOBALine" инсталациите. Апсолутната прецизност на ETC сатовите може да се постигне со синхронизација на надворешната временска референца како сто е DFC 77 или GPS.