СМАРТ СИТИ
Трговско претпријатие за проектирање, инжињеринг, консалтинг и производство
ВОДОМЕРИ ЗА ЛАДНА ВОДА
TR
TR ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Неповратен вентил
 • Заштита со магнетното поле
 • Мерен опсег до R160
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 50°C
повеќе
TR
TR ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен сув тип
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Заштита со магнетното поле
 • Мерен опсег до R160
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • GG25 Леано железно тело
 • Обоен слој кој обебезбедува максимална заштита од корозија
 • Температура на вода до 50°C
повеќе
CH
CH ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО ПОЛУСУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен полу сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Неповратен вентил
 • Мерен опсег до R160
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 50°C
 • Мокар тип со глицерински бројчаник
повеќе
DE
DE ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО МОКАР МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен мокар тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Неповратен вентил
 • Мерен опсег до R160
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 50°C
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • MID - сертификат
повеќе
DG
DG ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО ПОЛУСУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен полу сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Неповратен вентил
 • Мерен опсег до R160
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • Температура на вода до 50°C
 • Телото е изработено од месинг
 • Мокар тип со глицерински бројчаник
повеќе
DK
DK ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Неповратен вентил
 • Мерен опсег до R160
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • Херметички запечатен регистар(IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 50°C
 • Мокар тип со глицерински бројчаник
повеќе
DY
DY ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО МОКАР МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен мокар тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Неповратен вентил
 • Мерен опсег до R160
 • MID сертификат
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 50°C
повеќе
GD
GD ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО МОКАР МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен мокар тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 7 покажувачи (4 за m3 и 3 за литри)
 • Неповратен вентил
 • Мерен опсег до R160
 • Херметички запечатен регистар(IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 50°C
повеќе
GM
GM ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 8 покажувачи(5 за m3 и 3 за литри)
 • Неповратен вентил
 • Мерен опсег до R100
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 50°C
 • Магнетен слој за заштита
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
повеќе
GP
GP ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 8 покажувачи(5 за m3 и 3 за литри)
 • Неповратен вентил
 • Мерен опсег до R100
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 50°C
 • Магнетен слој за заштита
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
повеќе
GT
GT ЕДНОМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Едномлазен сув тип
 • Прикажување на 8 покажувачи(5 за m3 и 3 за литри)
 • Неповратен вентил
 • Мерен опсег до R160
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 50°C
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
повеќе
TH
TH ВОЛУМЕТРИЧНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Волуметричен сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 8 покажувачи(5 за m3 и 3 за литри)
 • Магнетен слој за заштита
 • Неповратен вентил
 • Заштита на магнетното поле
 • Мерен опсег до R160
 • Температура на вода до 50°C
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • Телото е изработено од месинг
повеќе
DIGISENS
DIGISENS ВОЛУМЕТРИЧНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Мрежа за дистрибуција на вода
 • Наводнување
 • Прочистителна станица
 • Вода за индустриски потреби
 • Сензорот за проток работи на 9-24 V DC
 • Раслични излези за пулсирања: 0.25, 0.50, 1, 10, 100, 1000 it/pulse
 • Температура на вода максимална 90°C, стандардно 50°C
повеќе
ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА
TR
TR ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Неповратен вентил
 • Магнетно поле за заштита
 • Мерен опсег до R80
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 90°C
повеќе
TR
TR ПОВЕЌЕМЛАЗНИ ВОДОМЕРИ СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен сув тип
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Магнетна заштита
 • Мерен опсег R160
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • GG25 Леано железно тело
 • Обоен слој кој обебезбедува максимална заштита од корозија
 • Температура на вода до 90°C
повеќе
GM
GM ПОВЕЌЕМЛАЗЕН ВОДОМЕР СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 8 покажувачи(5 за m3, 3 за литри)
 • Неповратен вентил
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 90°C
 • Магнетно поле за заштита
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
повеќе
GT
GT ЕДНОМЛАЗЕН ВОДОМЕР СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Едномлазен сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 8 покажувачи(5 за m3, 3 за литри)
 • Неповратен вентил
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 90°C
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
повеќе
GZ
GZ ПОВЕЌЕМЛАЗЕН ВОДОМЕР СО СУВ МЕХАНИЗАМ
 • Повеќемлазен сув тип
 • 360° ротирачки поклопец
 • Прикажување на 7 покажувачи(4 за m3, 3 за литри)
 • Неповратен вентил
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на вода до 90°C
повеќе
Паметни Водомери и При-Пејд/Пост-Пејд
TV
TV ПОВЕЌЕМЛАЗЕН ПРИ-ПЕЈД ВОДОМЕР СО СУВ МЕХАБУЗАН ЗА ЛАДНА ВОДА
 • Повеќемлазен сув тип
 • Херметички запечатен регистар (IP54)
 • Заден LCD екран
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 4 стрелки за литри
 • Неповратен вентил
 • Магнетно поле за заштита
 • Мерен оспег до R160
 • Трајност на батерија 10 години
 • Излез за радио фреквенција
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на водата до 50°C
повеќе
GV
GV ПОВЕЌЕМЛАЗЕН ПРИ-ПЕЈД ВОДОМЕР СО СУВ МЕХАБУЗАН ЗА ЛАДНА ВОДА
 • Повеќемлазен сув тип
 • Херметички запечатен регистар (IP68)
 • Заден LCD екран
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 3 стрелки за литри за механички регистри
 • Неповратен вентил
 • Магнетно поле за заштита
 • Мерен оспег до R160
 • Трајност на батерија 15 години
 • Излез за радио фреквенција
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на водата до 50°C
повеќе
GV
GV ПОВЕЌЕМЛАЗЕН ПРИ-ПЕЈД ВОДОМЕР СО СУВ МЕХАБУЗАН ЗА ТОПЛА ВОДА
 • Повеќемлазен сув тип
 • Херметички запечатен регистар (IP54)
 • Заден LCD екран
 • Прикажување на 5 покажувачи за m3 и 3 стрелки за литри за механички регистри
 • Неповратен вентил
 • Магнетно поле за заштита
 • Мерен оспег до R100
 • Трајност на батерија 10 години
 • Излез за радио фреквенција
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на водата до 90°C
повеќе
Индустриски Woltman Водомери
WS
WS WOLTMAN ВОДОМЕР ЗА МЕРЕЊЕ НА ЛАДНА ВОДА
(WS50-200-B30, WS65-200-B50, WS80-225-B70)
повеќе
WS
WS WOLTMAN ВОДОМЕР ЗА МЕРЕЊЕ НА ЛАДНА ВОДА
(WS10-250-B12, WS12-250-B20, WS15-300-B30, WS20-350-B50)
повеќе
WH
WH WOLTMAN ВОДОМЕР ЗА МЕРЕЊЕ НА ТОПЛА ВОДА
(WH50-200-B30, WH65-200-B50, WH80-225-B70, WH10-250-B12)
повеќе
Калориметар
HM
HM МЕХАНИЧКИ КАЛОРИМЕТАР
 • Целосно електронски калкулатор и екран
 • Електронски сензор за котрола и снимање на протокот
 • Литиумска батерија (трајност 10год)
 • Читање на датум за наплата
 • Дислпеј со 8 цифри во една линија за полесно читање
 • Излез за пулсно отчитување, M-bus, излез за радио фреквенција 868MHz
 • Електронски запечатена единица(IP54)
 • Телото е изработено од месинг
 • Температура на водата до 90°C
повеќе
ДАЛЕЧИНСКИ ВЕНТИЛ ЗА ЗАТВОРАЊЕ
RSV
повеќе
СИГУРНОСЕН ТОПЧЕСТ МАГНЕТЕН ВЕНТИЛ
СКВ 1 И 2
 • Сигурносен топчест магнетен вентил СКВ 1 и 2 е наменет за затварање - отварање на доводот на вода пред мерачот на потрошена вода (водомерот).
повеќе
ДОЗАТОРИ И ФАЌАЧИ НА НЕЧИСТОТИЈА
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ ДОЗАТОР
 • Се користи за дозирање на вода до 200, 1000 или 2000 со автоматско застанување на протокот.
МЕХАНИЧКИ ДОЗАТОР
 • Се користи за дозирање на вода до 100, 200 и 300 литри и температура на водата до 40°C.